slider.jpeg
slider2.jpeg
slider3.jpeg
slider4.jpeg
previous arrow
next arrow
W związku rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - informujemy, iż zgodnie z art.13 rozporządzenia od 25.05.2018r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Eltrans Sp. z o.o..
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ELTRANS Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu 45-222 , ul Oleska 94)
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Eltrans Sp. z.o.o możliwy jest pod numerem tel. 77 455 80 44 wew. 28 lub adresem e-mail iodo@eltrans.com.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
? w celu wykonania umowy/realizacji zlecanych usług na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. , b, Rozporządzenia 2016/679 a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne -na podstawie wyrażonej zgody na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
? dla celów wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Eltrans Sp. z.o.o na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. na podstawie Art.6 ust. 1 lit. , c rozporządzenia nr 2016/679
? dla celów prowadzenia badań jakości obsługi oraz celach analitycznych i statystycznych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. ,f rozporządzenia nr 2016/679 podstawa prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Eltrans z.o.o, uzasadnionym interesem jest prowadzenia analizy wyników firmy.
? w celu przesyłania treści marketingowych i promocyjnych na podstawie Art. 6ust. 1 lit. f rozporządzenia nr 2016/679 drogą pocztową w trakcie wykonywania umowy, a także drogą telekomunikacyjną (komputer, telefon, tablet) i za pomocą komunikacji elektronicznej (SMS,MMS, e-mail) w zależności od wyrażonej zgody.
 
W celu prawnie uzasadnionego interesu Eltrans Sp. z o.o. polegającym na dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. ,f rozporządzenia nr 2016/679.
 
4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą : Hyundai Motor Poland, podmioty świadczące usługi finansowe, BHP, ubezpieczeniowe, IT, prawne, marketingowe.
 
*dostawcy systemów informatycznych
*banki w zakresie realizacji płatności
*operatorzy pocztowi i kurierzy
*organy uprawnione do otrzymywania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa
 
5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 6/lat (umowy) lub do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu. Okres przetwarzane danych osobowych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń/reklamacji.
6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości wykonania usługi.
9. Pana/Pani dane będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu) w celu optymalizacji przesyłanych do Pani/Pana ofert handlowych .
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych oraz celu określonym w pkt. 3c. Dla celów dowodowych ? zgłoszenie sprzeciwu na piśmie lub elektronicznie.
11. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 
 

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.