Wprowadzenie Strategii Działań CSR jest efektem rozwoju spółki oraz troski nie tylko o środowisko, otoczenie czy najwyższą jakość usług świadczonych przez firmę, ale również o los, bezpieczeństwo i rozwój, szczególnie najmłodszych. W ramach tak wyznaczonych celów, powstał dokument, który przyświeca każdej osobie w firmie, zarówno Zarządowi, jaki i każdemu pracownikowi, aby w codziennym funkcjonowaniu w ramach przedsiębiorstwa, dokładać szczególnej uwagi o troskę i dobro klientów, otoczenia oraz środowiska.

Jesteśmy dumni, iż w ramach rozwoju naszej spółki, udało nam się zadbać o zbudowanie solidnej podstawy w obszarze wytyczania norm, w postaci: opracowania wieloaspektowej strategii CRS wraz z mapą interesariuszy, przeprowadzenie audytów ekologicznych, wymianę sprzętu IT na energooszczędny i ekologiczny, audyt i implementację normy ISO 26000, opracowanie raportu odpowiedzialności społecznej spółki, wdrożenia narzędzi do stałego polepszania dialogu, komunikowania się wewnątrz i na zewnątrz organizacji, opracowanie programu planowania rozwoju pracowników, opracowanie systemu ocen okresowych oraz przeprowadzenie analizy firmy, w tym jej potencjału kadrowego.

Nasze działania mają jak najbardziej wymiar realny. W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych użytkowników ruchu drogowego, już w 2010 roku zainicjowaliśmy kampanię społeczną Odblaskowi.pl, której celem jest propagowanie postaw odpowiedzialnego i bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. Do tej pory, za pośrednictwem tej akcji, udało się rozdać ponad 65 tysięcy opasek odblaskowych oraz przeprowadzić dziesiątki spotkań edukacyjnych – również w naszym salonie.

Konsekwentnie rozwijamy nasze działania, obejmując tą inicjatywą kolejne miasta Polski. Na chwilę obecną, kampania Odblaskowi.pl odbywa się w każdym województwie Polski, a setki osób korzysta ze specjalnie przygotowanej platformy e-learningowej.