Spółka Eltrans od momentu powstania, za jeden z głównych czynników funkcjonowania obrała sobie politykę działania zgodną z normami ochrony środowiska i właściwego współdziałania w środowisku oraz otoczeniu przedsiębiorstwa.

Zarówno zarząd spółki, jak i każdy pracownik, bierze odpowiedzialność za dbanie i działanie w sposób odpowiedzialny. Przejawi się to nie tylko w polityce segregacji, rejestracji i zarządzaniu odpadami oraz minimalizacji odpadów szkodliwych, ale również w zwykłych czynnościach pracy biurowej, np. w prowadzeniu korespondencji drogą mailową, oszczędzaniu prądu czy wody.

Polityka ta okazała się nie tylko skutecznym narzędziem do efektywnego współdziałania z otoczeniem, ale przełożyła się na odpowiednie oszczędności w firmie. Zachęcanie naszych partnerów biznesowych do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów ochrony oraz do tego by prowadzili swą działalność z należytym uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.